Tài liệu

Hướng dẫn đổi mật khẩu thư công vụ

24/11/2020 07:00 85350 lượt xem

Bước 1: Tại giao diện đăng nhập thành công chúng ta bấm vào Menu Thiết lập cấu hình.

Bước 2: Bấm vào dòng Mật khẩu và lần lượt thực hiện các bước theo hướng dẫn như nhập Mật khẩu hiện tại (cũ) tiếp đến chúng ta nhập mật khẩu mới tại 2 dòng Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu mới (Mật khẩu mới đảm bảo độ mạnh có ít nhất 8 ký tự bao gồm cho chữ cái hoa, thường, ít nhất 1 con số và 1 ký tự đặc biệt nhứ @, #, $…..) sau khi nhập xong chúng ta bấm nút Lưu như vậy là đã xong việc thay đổi mật khẩu.

Chúc các bạn thành công!


Tin khác