Thông tin tuyên truyền

Hà Giang thành lập Tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

02/08/2021 19:25 117 lượt xem

Để triển khai và áp dụng hiệu quả các giải pháp, nền tảng công nghệ, hỗ trợ triệt để cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang, ngày 30/7/2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Giang thành lập Tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

Theo Quyết định số 215/QĐ-BCĐ, Tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh do Quyền Giám đốc Sở Y tế làm Tổ trưởng; Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh và Phó Giám đốc Sở Truyền thông và Truyền thông làm Tổ phó.
Các thành viên được huy động từ Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Viettel Hà Giang, cùng cán bộ các đơn vị, phòng nghiệp vụ của các Sở: Thông tin và Truyền thông, Y tế.
Tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh là bộ phận giúp việc trực tiếp cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Hà Giang trong tham mưu, giúp việc cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh, nhằm triển khai và áp dụng các giải pháp, nền tảng công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Đây cũng là đấu mối phối hợp với Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp công nghệ liên quan để triển khai giải pháp công nghệ phòng, chống Covid-19.
Tổ công tác có trách nhiệm kịp thời báo cáo những khó khăn và đề xuất các giải pháp với Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức triển khai, áp dụng các giải pháp, nền tảng công nghệ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đúng tiến độ và hiệu quả.
Tổ công nghệ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Quyết định số 215/QĐ-BCĐ

Nguyễn Hậu

Tin khác