Tin hoạt động sở

Hội nghị Công chức viên chức và người lao động Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021

13/01/2021 07:00 137 lượt xem

Chiều 13/02/2021, Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2021 của Sở Thông tin và truyền thông đã diễn ra dưới sự điều hành của đồng chí Đỗ Thái Hòa - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở và đồng chí Trần Kim Ngọc - Chủ tịch Công đoàn cùng sự tham gia của toàn thể CCVC và người lao động.

         Hội nghị đã tổng kết phong trào thi đua năm 2020, kiểm điểm việc triển khai Nghị quyết Hội nghị cán bộ CCVC năm 2020 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Công khai tài chính năm 2020 và thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021.

Phát huy tinh thần dân chủ, trên cơ sở các nội dung báo cáo, cán bộ CCVC tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện nội quy, quy chế, nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời thẳng thắn đóng góp ý kiến bổ sung quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan năm 2021; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ CCVC trong cơ quan, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn.

Tại Hội nghị, giao ước thi đua đua năm 2021 giữa Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã được ký kết dưới sự chứng kiến của toàn thể cán bộ CCVC là đoàn viên công đoàn.

Ký kết giao ước thi đua năm 2021

Hội nghị cũng đã tiến hành biểu dương, khen thưởng cho 5 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; khen thưởng 07 cán bộ CCVC đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và 19 cán bộ CCVC, người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

07 cán bộ CCVC đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" 

19 cán bộ CCVC, người lao động đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"


Tin khác