Bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang tại đơn vị bầu cử số 02 (huyện Đồng Văn)

20/05/2021 14:20 116 lượt xem

Gồm các xã: Lũng Cú, Má Lé, Lũng Táo, Tả Lủng, Phố Cáo, Phố Là, Lũng Thầu, Vần Chải, Hố Quáng Phìn, Sủng Trái, Lũng Phìn, Sính Lủng, Tả Phìn, Thài Phìn Tủng, Sủng Là, Sà Phìn, Sảng Tủng, thị trấn Phó Bảng và thị trấn Đồng Văn thuộc huyện Đồng Văn.

Số đại biểu HĐND cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử là: 5 người, số người ứng cử: 8 người, gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Chiểu

Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND Tỉnh Nguyễn Văn Chiểu

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 9/1995 - 10/1996: Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú xã Lũng Thầu, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Từ 11/1996 - 8/1998: Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú xã Lũng Thầu, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Từ 9/1998 - 8/2005: Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú xã Lũng Thầu, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Từ 9/2005 - 5/2009: Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Từ 6/2009 - 10/2011: Bí thư Đảng ủy xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Từ 11/2011- 6/2014: Bí thư Đảng ủy xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Từ 7/2014 đến nay: Trưởng phòng Dân tộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

2. Bà Hùng Thị Giang

Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND Tỉnh Hùng Thị Giang

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ  11/2002 - 7/2007: Chuyên viên Ban Tư tưởng văn hóa, Tỉnh đoàn Hà Giang
- Từ  8/2007 - 9/2008: Chuyên viên Ban Tư tưởng văn hóa, Tỉnh đoàn Hà Giang, Phó Bí thư Đoàn Dân Chính.
- Từ  10/2008 - 12/2008: Chuyên viên Ban Tuyên giáo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang, Phó Bí thư Đoàn Dân Chính.
- Từ  01/2009 - 8/2009: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang, Phó Bí thư Đoàn Dân Chính.
- Từ  9/2009 - 6/2011: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang, Phó Bí thư Đoàn Dân Chính, Học Cử nhân chính trị tại Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
- Từ  7/2011 - 7/2012: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang; Phó Bí thư Đoàn Dân Chính.
- Từ  8/2012 - 5/2013: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang.
- Từ  6/2013 - 11/2013: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang.
- Từ  12/2013 - 5/2015: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang.
- Từ  6/2015 - 12/2015: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Hà Giang.
- Từ  01/2016 - 2/2020: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Hà Giang (Từ 2018 kiêm Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Hà Giang).
- Từ 3/2020 đến nay: Phó trưởng Ban Văn hóa  - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang.

3. Ông Đào Hồng Hà

Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND Tỉnh Đào Hồng Hà

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 3/1988 - 7/1988: Chiến sỹ, Đoàn viên, Tiểu đoàn 19, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Từ 8/1988 - 01/1990: Chiến sỹ, Đoàn viên, Đồn Biên phòng Xi Ma Cai, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Từ 02/1990 - 8/1990: Học viên, Đoàn viên, Hệ văn hóa ngoại ngữ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Từ 9/1990 - 8/1993: Học viên, Đoàn viên, Trường Sỹ quan Biên phòng.

Từ 9/1993 - 12/1996: Đội trưởng Vũ trang, Đoàn viên, Đồn Biên phòng Tùng Vài, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

Từ 01/1997 - 10/1997: Đội trưởng Vận động quần chúng, Đảng viên, Đồn Biên phòng Tùng Vài, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

Từ 11/1997 - 11/1998: Đội trưởng Tổng hợp, Đảng viên, Đồn Biên phòng Tùng Vài, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

Từ 12/1998 - 02/2001: Trợ lý Thanh niên, Đảng viên, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

Từ 3/2001 - 10/2001: Học viên, Đảng viên, Bổ túc Đồn phó Chính trị, Học viện Biên phòng.

Từ 11/2001 - 3/2003: Đồn phó Chính trị 2, Chi ủy viên, Đồn Biên phòng Bạch Đích, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

Từ 4/2003 - 11/2004: Học viên hoàn thiện đại học, Đảng viên, Học viện Biên phòng.

Từ 12/2004 - 01/2005: Đồn phó Chính trị 2, Chi ủy viên, Đồn Biên phòng Bạch Đích, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

Từ 02/2005 - 4/2006: Đồn phó Chính trị 1, Bí thư Chi bộ, Đồn Biên phòng Xín Mần, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

Từ 5/2006 - 6/2011: Chính trị viên, Bí thư Đảng ủy, Đồn Biên phòng Xín Mần, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

Từ 7/2011 - 4/2014: Trưởng Ban Tuyên huấn, Đảng viên, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

Từ 5/2014 - 11/2014: Chính trị viên, Bí thư Đảng ủy, Đồn Biên phòng Phó Bảng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

Từ 12/2014 - 5/2016: Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Chi bộ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

Từ 6/2016 - 01/2020: Chủ nhiệm Chính trị, Ủy viên Thường vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

Từ 02/2020 đến nay: Phó Chính ủy, Ủy viên Thường vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

4. Ông Trần Văn Minh

Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND Tỉnh Trần Văn Minh

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 12/1990 - 10/1993: Công nhân, Đội Xây dựng cơ bản, Lâm trường Tuyên Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Từ 11/1993 - 10/1995: Học Trung cấp kế toán tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang.

Từ 11/1995 - 5/1996: Công nhân, Đội Xây dựng cơ bản, Lâm trường Tuyên Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Từ 6/1996 - 10/1997: Cán bộ Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang.

Từ 11/1997 - 12/2001: Chủ nhiệm Nhà khách Công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang.

Từ 01/2002 - 12/2002: Phó Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang.

Từ 01/2003 - 7/2003: Phó Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang, đi tăng cường và giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

Từ 8/2003 - 5/2004: Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh; Phó Chánh Văn phòng, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang, đi tăng cường và giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

Từ 6/2004 - 01/2005: Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh; Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang, đi tăng cường và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

Từ 02/2005 - 5/2008: Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh; Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang.

Từ 6/2008 - 02/2013: Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh; Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang.

Từ 3/2013 - 6/2018: Ủy viên Đảng, đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang.

Từ 7/2018 đến nay: Ủy viên Đảng, đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang; Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang (kiêm nhiệm).

5. Bà Lầu Thị Sò

Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND Tỉnh Lầu Thị Sò

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 3/2013 đến nay: Giáo viên giảng dạy bộ môn Tin học tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú trung học cơ sở Phố Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

6. Bà Giàng Thị Sự

Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND Tỉnh Giàng Thị Sự

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 3/2014 - 7/2018: Tham gia Đề án 07 trí thức trẻ tỉnh Hà Giang, phụ trách xây dựng nông thôn mới xã Phố Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Từ 8/2018 đến nay: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phố Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

7. Ông Hoàng Văn Thịnh

Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND Tỉnh Hoàng Văn Thịnh

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 12/1992 - 3/1994: Cán bộ Xí nghiệp chè Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Từ 4/1994 - 11/1997: Cán bộ Tỉnh đoàn Hà Giang.

Từ 12/1997 - 7/1999: Tổng đội phó, Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh Hà Giang.

Từ 8/1999 - 12/2001: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mèo Vạc, cán bộ tăng cường xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc.

Từ 01/2002 - 8/2007: Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Hà Giang.

Từ 9/2007 - 8/2012: Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Giang.

Từ 9/2012 - 4/2020: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Từ 5/2020 - 7/2020: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Từ 8/2020 - 10/2020: Bí thư Huyện ủy Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Từ 11/2020 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

8. Bà Ly Thị Tuyết

Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND Tỉnh Ly Thị Tuyết

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 10/2004 - 9/2010: Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú trung học cơ sở Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Từ 10/2010 - 10/2015: Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú trung học cơ sở Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Từ 11/2015 đến nay: Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú trung học cơ sở Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.


Tin khác