Bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang tại đơn vị bầu cử số 01 (huyện Mèo Vạc)

20/05/2021 13:57 59 lượt xem

Gồm các xã: Pải Lủng, Thượng Phùng, Xín Cái, Sơn Vĩ, Pả Vi, Tả Lủng, Sủng Trà, Sủng Máng, Lũng Chinh, Giàng Chu Phìn, Cán Chu Phìn, Lũng Pù, Khâu Vai, Nậm Ban, Tát Ngà, Niêm Sơn, Niêm Tòng và thị trấn Mèo Vạc thuộc huyện Mèo Vạc.

 Số đại biểu HĐND cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử là: 5 người, số người ứng cử: 8 người, gồm

1. Ông: Ngô Mạnh Cường

Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND Tỉnh Ngô Mạnh Cường

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 9/1999 - 12/2004: Hợp đồng dài hạn cán bộ khuyến nông UBND xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

- Từ 01/2005 - 5/2012: Cán bộ ban Quản lý Dự án phân cấp giảm nghèo nông thôn (DPPR) huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

- Từ 6/2012 - 9/2012: Công chức phòng Công thương huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

2. Bà: Vương Ngọc Hà

Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND Tỉnh Vương Ngọc Hà

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 12/1997 - 4/2000: Công tác tạiPhòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang

- Từ 5/2000 - 11/2006: Công tác tạiPhòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Giang

- Từ 12/2006 - 11/2009: Công tác tạiPhòng Công tác Đảng và Công tác quần chúng, Công an tỉnh Hà Giang và giữ chức vụ Phó trưởng Ban thường trực Ban Công tác phụ nữ Công an tỉnh Hà Giang.

- Từ 12/2009 - 8/2011: Phó trưởng Phòng Công tác chính trị (phòng PX15), Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Trưởng Ban Công tác phụ nữ Công an tỉnh Hà Giang.

- Từ 9/2011 - 9/2012: Phó Bí thư Tỉnh đoàn và quyền Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang.

- Từ 10/2012 - 9/2015: Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang.

- Từ 10/2015- 7/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang.

- Từ 8/2016 - 12/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Hà Giang.

- Từ 01/2021 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Hà Giang, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc.

3. Bà: Hà Thị Minh Hạnh

Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND Tỉnh Hà Thị Minh Hạnh

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 9/1991 – 4/1996: Thư ký, Tòa án nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

- Từ 5/1996 - 9/2002: Cán bộ Phòng Thiết kế, Xí nghiệp khảo sát thiết kế giao thông Hà Giang (nay là Công ty Tư vấn thiết kế giao thông Hà Giang).

- Từ 10/2002 - 7/2005: Chuyên viên Phòng Kế hoạch, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang.

- Từ 8/2005 - 02/2006: Phó Trưởng Phòng Quản lý vận tải, phương tiện người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang.

- Từ 3/2006 - 12/2009: Trưởng Phòng Quản lý vận tải, phương tiện người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang.

- Từ 01/2010 - 4/2015: Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang.

- Từ 5/2015 - 8/2015: Phó Giám đốc Sở, phụ trách Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang.

- Từ 9/2015 - /2016: Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang.

- Từ 5/2016 - 11/2016: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, kiêm Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang; Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; Đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

- Từ 11/2016 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang; Đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Bà: Lê Thị Thúy Hằng

Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND Tỉnh Lê Thị Thúy Hằng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 12/2019 đến nay: Công chức Phòng Tài chính -Kế hoạch huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

5. Bà: Vàng Thị Lan

Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND Tỉnh Vàng Thị Lan

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 8/1996 - 8/1997: Giáo viên, Trường Tiểu học xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

- Từ 9/1997 - 8/2001: Giáo viên, Trường Tiểu học xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

- Từ 9/2001 - 4/2005: Giáo viên, Trường Tiểu học xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

- Từ 5/2005 - 8/2007: Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

- Từ 9/2007 - 01/2009: Công chức Văn phòng - Thống kê, UBND thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

- Từ 02/2009 - 9/2010: Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

- Từ 10/2010 - 2/2021: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

- Từ 3/2021 đến nay: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

6. Ông: Trần Mạnh Lợi

Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND Tỉnh Trần Mạnh Lợi

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 3/1992 - 12/1993: Cán bộ Xí nghiệp Khảo sát thiết kế quy hoạch Hà Tuyên (Nay là Công ty Cổ phần khảo sát thiết kế tỉnh Tuyên Quang).

- Từ 01/1994 - 5/1996: Xưởng trưởng Xưởng thiết kế, Xí nghiệp Khảo sát thiết kế xây dựng tỉnh Hà Giang.

- Từ 6/1996 - 6/2000: Phó Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát thiết kế xây dựng tỉnh Hà Giang; Phó Giám đốc Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng tỉnh Hà Giang.

- Từ 7/2000 - 9/2002: Giám đốc Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng tỉnh Hà Giang.

- Từ 10/2002 - 7/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thị xã Hà Giang.

- Từ 8/2005 - 6/2009: Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hà Giang.

- Từ 7/2009 - 9/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Hà Giang.

- Từ 10/2010 - 7/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Giang.

- Từ 8/2014 - 2/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang.

- Từ 3/2020 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Giang.

7. Bà Hầu Thị Phương

Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND Tỉnh Hầu Thị Phương

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 9 / 2002 - 5 / 2003: Giáo viên, Trường Phổ thông cơ sở xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

- Từ 6/2003 - 11/2003: Giáo viên, Trường Phổ thông cơ sở xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

- Từ 12/2003 - 11/2005: Phụ trách Trường Mầm non xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

- Từ 12/2005 - 9/2009: Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

- Từ 10/2009 - 9/2010: Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lan, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

- Từ 10/2010 - 6/2011: Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

- Từ 7/2011 - 3/2020: Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

- Từ 4/2020 đến nay : Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

8. Bà: Mua Hồng Sinh

Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND Tỉnh Mua Hồng Sinh

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 8/2003 - 12/2004: Cán bộ hợp đồng tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

- Từ 01/2005 - 8/2006: Chuyên viên, Văn phòng HĐND và UBND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

- Từ 9/2006 - 10/2007: Phó Bí thư Huyện đoàn Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

- Từ 11/2007 - 10/2010: Bí thư Huyện đoàn Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

- Từ 11/2010 - 5/2012: Phó trưởng Phòng Dân tộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

- Từ 6/2012 - 11/2012: Trưởng Phòng Dân tộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

- Từ 12/2012 - 4/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

- Từ 5/2016 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Mèo Vạc, Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.


Tin khác