Bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang, đơn vị bầu cử số 12 (huyện Hoàng Su Phì)

18/05/2021 09:02 73 lượt xem

Gồm các xã: Bản Máy, Thàng Tín, Thèn Chu Phìn, Pố Lồ, Bản Phùng, Túng Sán, Chiến Phố, Đản Ván, Tụ Nhân, Tân Tiến, Nàng Đôn, Pờ Ly Ngài, Sán Sả Hồ, Bản Luốc, Ngàm Đăng Vài, Bản Nhùng, Tả Sử Choóng, Nậm Dịch, Hồ Thầu, Nam Sơn, Nậm Ty, Thông Nguyên, Nậm Khòa và thị trấn Vinh Quang thuộc huyện Hoàng Su Phì.

Số đại biểu HĐND cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử là: 05 người, số người ứng cử là: 08 người, gồm:

1. Ông VÀNG ĐÌNH CHIẾN

Chi tiết Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND tỉnh Vàng Đình Chiến

Tóm tắt quá trình công tác

- Từ tháng 3 năm 1994 - 7 năm 1994: Binh nhì, chiến sỹ, đoàn viên, Tiểu đoàn 19, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 8 năm 1994 - 9 năm 1994: Binh nhất, chiến sỹ, đoàn viên, Đồn Biên phòng Tùng Vài, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 10 năm 1994 - 10 năm 1995: Binh nhất, học viên, đoàn viên, Trường Văn hóa - Ngoại ngữ, Bộ đội Biên phòng.

 - Từ tháng 11 năm 1995 - 7 năm 1999: Học viên, đảng viên, Trường Đại học Biên phòng.

 - Từ tháng 7 năm 1999 - 02 năm 2002: Trung úy (được phong hàm vượt cấp do tốt nghiệp Đại học đạt loại giỏi), Đội trưởng Vận động quần chúng, đảng viên, Đồn Biên phòng Lũng Làn (Sơn Vĩ), Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 3 năm 2002 - 9 năm 2002: Trung úy, Thượng úy, học viên chuyển loại cán bộ Chính trị, đảng viên, Học viện Biên phòng.

 - Từ tháng 10 năm 2002 - 5 năm 2005: Thượng úy, trợ lý tác chiến, đảng viên, Phòng Tham mưu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 6 năm 2005 - 8 năm 2006: Thượng úy, Đại úy, Đồn phó Quân sự, đảng ủy viên, Đồn Biên phòng Thàng Tín, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang

 - Từ tháng 9 năm 2006 - 10 năm 2008: Đại úy, đảng viên, học viên đào tạo Chỉ huy Biên phòng cấp tỉnh, Học viện Biên phòng

 - Từ tháng 11 năm 2008 - 11 năm 2010: Đại úy, Thiếu tá, Đồn trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy, Đồn Biên phòng Đồng Văn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 12 năm 2010 - 12 năm 2011: Thiếu tá, Đồn trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy, Đồn Biên phòng Tùng Vài, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 01 năm 2012 - 02 năm 2012: Thiếu tá, Phó Tham mưu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Tham mưu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 3 năm 2012 - 8 năm 2012: Thiếu tá, Trung tá, học viên, Học viện Biên phòng, Liên Bang Nga.

 - Từ tháng 9 năm 2012 - 12 năm 2012: Trung tá, Phó Tham mưu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Tham mưu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 01 năm 2013 - 8 năm 2013: Trung tá, Tham mưu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Tham mưu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 9 năm 2013 - 8 năm 2014: Trung tá, Phó Chỉ huy trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang

 - Từ tháng 9 năm 2014 - 02 năm 2015: Trung tá, học viên Chỉ huy tham mưu, Học viện Quốc phòng.

 - Từ tháng 3 năm 2015 - 02 năm 2017: Thượng tá, Phó Chỉ huy trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 3 năm 2017 - 3 năm 2021: Đại tá, Chỉ huy trưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 3 năm 2021 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì.

2. Ông VÀNG SEO CÓN

Chi tiết Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND tỉnh Vàng Seo Cón

- Từ tháng 12 năm 1989 - 11 năm 1992: Kế toán Văn phòng Huyện ủy Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 12 năm 1992 - 4 năm 1996: Cán bộ thống kê tổng hợp, kiêm kế toán Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Giang.

 - Từ tháng 5 năm 1996 - 12 năm 1998: Cán bộ theo dõi chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Giang.

 - Từ tháng 01 năm 1998 - 6 năm 1999: Phó Trưởng phòng Tổ chức-Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Giang.

 - Từ tháng 7 năm 1999 - 9 năm 2000: Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; tăng cường và chỉ định tham gia Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Hoàng Su Phì; giao phụ trách xã Nàng Đôn và xã Pờ Ly Ngài, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 10 năm 2000 - 3 năm 2002: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 4 năm 2002 - 8 năm 2002: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 9 năm 2002 - 9 năm 2003: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 10 năm 2003 - 9 năm 2015: Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Giang.

 - Từ tháng 10 năm 2015 - 4 năm 2017: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Giang.

 - Từ tháng 5 năm 2017 - 8 năm 2019: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí Thư Huyện ủy Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 9 năm 2019 - 11 năm 2019: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 12 năm 2019 - 4 năm 2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 5 năm 2020 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang.

3. Ông LÙ VĂN ĐỨC

Chi tiết Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND tỉnh Lù Văn Đức

Tóm tắt quá trình công tác

- Từ tháng 9 năm 2014 - 11 năm 2016: Cán bộ hợp đồng tại Ban Dân vận Huyện ủy Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 12 năm 2016 đến nay: Công chức Ban Dân vận Huyện ủy Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

4. Ông LÝ CHÒI NHÀN

Chi tiết Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND tỉnh Lý Chòi Nhàn

Tóm tắt quá trình công tác

- Từ tháng 01 năm 2000 - 6 năm 2004: Công chức Văn phòng - Thống kê, UBND xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 6 năm 2004 - 7 năm 2005: Trưởng Công an xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 7 năm 2005 - 8 năm 2012: Phó Chủ tịch UBND xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 9 năm 2012 - 5 năm 2015: Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 5 năm 2015 - 10 năm 2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 11 năm 2016 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Chi Bộ, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

5. Ông PHƯỢNG CHÀN NU

Chi tiết Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND tỉnh Phượng Chàn Nu

Tóm tắt quá trình công tác

- Từ tháng 11 năm 2008 - 3 năm 2011: Lao động hợp đồng tại Văn phòng HĐND và UBND xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 4 năm 2011 - 12 năm 2013: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hồ Thầu; công chức Văn phòng HĐND và UBND xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 01 năm 2014 đến ngày 26 tháng 12 năm 2019: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hồ Thầu, Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

 - Từ ngày 27 tháng 12 năm 2019 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ xã Hồ Thầu, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thầu, Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

6. Ông NGUYỄN VĂN SƠN

Chi tiết Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn

Tóm tắt quá trình công tác

- Từ tháng 10 năm 1983 - 12 năm 1987: Cán bộ Phòng Tài chính giá cả huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Tuyên.

 - Từ tháng 01 năm 1988 - 7 năm 1991: Học Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội.

 - Từ tháng 8 năm 1991 - 9 năm 1991: Cán bộ Phòng Quản lý ngân sách văn xã, Sở Tài chính vật giá tỉnh Hà Tuyên.

 - Từ tháng 10 năm 1991 - 10 năm 1992: Tổ trưởng Tổ Kế hoạch ngân sách văn xã, Sở Tài chính vật giá tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 11 năm 1992 - 10 năm 1995: Phó Trưởng phòng (phụ trách) Phòng Quản lý ngân sách văn xã, Sở Tài chính tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 11 năm 1995 - 9 năm 1997: Trưởng Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 10 năm 1997 - 8 năm 1998: Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Chi bộ Sở Tài chính tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 9 năm 1998 - 7 năm 2000: Học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

 - Từ tháng 8 năm 2000 - 9 năm 2000: Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 10 năm 2000 - 3 năm 2004: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 4 năm 2004 - 11 năm 2009: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 12 năm 2009 - 10 năm 2010: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 10 năm 2010 - 10 năm 2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 10 năm 2015 - 12 năm 2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 12 năm 2015 đến nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

7. Bà NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Thủy

Tóm tắt quá trình công tác

- Từ tháng 4 năm 2002 - 02 năm 2008: Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang; Ủy viên, Phó Bí thư Chi đoàn Sở Tư pháp.

 - Từ tháng 3 năm 2008 - 02 năm 2009: Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 3 năm 2009 - 02 năm 2011: Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 3 năm 2011 - 10 năm 2011: Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp kiêm Trưởng Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 10 năm 2011 - 12 năm 2012: Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 01 năm 2013 - 4 năm 2013: Phó Bí thư Chi bộ 5, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 5 năm 2013 - 6 năm 2013: Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 7 năm 2013 đến ngày 12/8/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang.

 - Từ ngày 13/8/2013 - 6 năm 2014: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp, Trưởng phòng Xây dựng  Thi hành - văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 7 năm 2014 - 4 năm 2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp, Bí thư Chi bộ 5, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 5 năm 2020 - 7/2020: Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 8 năm 2020 đến ngày 13/10/2020: Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang.

 - Từ ngày 14/10/2020 đến ngày 02/11/2020: Phó Bí thư Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang, Bí thư Chi bộ Phòng Công tác Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh Hà Giang.

 - Từ ngày 03/11/2020 đến nay: Phó Bí thư Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang, Bí thư Chi bộ Phòng Công tác Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang; Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh Hà Giang.

8. Bà DƯƠNG THỊ XUA

 Chương trình hành động cá nhân của ứng cử viên ĐB HĐND tỉnh Dương Thị Xua

Tóm tắt quá trình công tác

- Từ tháng 10 năm 2015 - 3 năm 2021: Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thàng Tín, xã Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

 - Từ tháng 3 năm 2021 đến nay: Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.


Tin khác