Thông tin tuyên truyền

Công khai, minh bạch Quỹ hỗ trợ xây dựng nhà ở

20/12/2021 18:05 124 lượt xem

Theo BCĐ xây dựng nhà ở tỉnh Hà Giang, tính đến 30/11/2021, quỹ xây dựng nhà ở đã tiếp nhận tổng số 306.891 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ cho chương trình, cụ thể:

- Kinh phí hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân đã chuyển vào tài khoản của Sở LĐ - TBXH là 249.104 triệu đồng.

Nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Giang ủng hộ Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở

- Kinh phí các huyện, các ngành tự vận động và các tổ chức chuyển thẳng cho các huyện là 47.767 triệu đồng.
- Kinh phí hỗ trợ từ chương trình nhà đại đoàn kết từ MTTQ tỉnh là 9.720 triệu đồng
- Kinh phí từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa TW và của tỉnh là 300 triệu đồng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành T.Ư và Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng hoa, cảm ơn các đơn vị hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho người dân tại hội nghị Tổng kết Chương trình xây dựng nhà ở (ngày 07/12/2021)

- BCĐ tỉnh đã triển khai hỗ trợ 247.680 triệu đồng, trong đó chuyển cho các huyện: 247.080 triệu đồng (tương đương hỗ trợ 4.118 nhà) và chuyển sang đối ứng 30 nhà đại đoàn kết của MTTQ tỉnh 600 triệu đồng.
- Số kinh phí các đơn vị ủng hộ chương trình còn dư trên tài khoản Sở Lao động - TBXH là 1.424 triệu đồng.
- Số kinh phí các doanh nghiệp, đơn vị chưa chuyển và chưa chuyển đủ tiền theo cam kết là 40.830 triệu đồng (trong đó: Giai đoạn 1 còn 9 đơn vị = 36.560 triệu đồng; Giai đoạn 2 còn 9 đơn vị = 4.270 triệu đồng); 
- Các cơ quan cấp tỉnh được giao chỉ tiêu vận động ủng hộ (theo văn bản số 77-CV/BCĐ ngày 15/3/2021 của Ban chỉ đạo tỉnh) nhưng chưa chuyển đủ tiền còn 5 cơ quan với số tiền là 275 triệu đồng.

Nguyễn Hậu (Tổng hợp)

Tin khác