Thanh tra

Chặng đường 10 năm Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Hà Giang

15/08/2016 07:00 1007 lượt xem

Nhìn lại chặng đường 10 năm, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, từng bước khẳng định vai trò và vị trí của mình, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của tỉnh.

 Cùng với chặng đường đó, từ những ngày đầu gian khó, giờ đây đội ngũ cán bộ làm công tác ngành TT&TT Hà Giang đã và đang ngày càng lớn mạnh, Trên chặng đường 10 năm ấy, có dấu ấn không nhỏ với những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cán bộ làm công tác thanh tra. 

Bên cạnh công tác quản lý, hoạt động thanh tra, kiểm tra được tiến hành theo chương trình kế hoạch hàng năm; Thanh tra Sở đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, internet, công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện, truyền hình trả tiền, in và phát hành xuất bản phẩm; Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực TT&TT cũng được tăng cường, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật qua đó phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi phạm pháp luật góp phần hình thành môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn tỉnh..

Công tác phòng, chống tham nhũng được gắn liền với các hoạt động thanh tra, kiểm tra; Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được chú trọng, Thanh tra Sở tham mưu cho Lãnh đạo xây dựng nội quy, quy chế tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của dân theo quy định, đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng trình tự thủ tục, xử lý dứt điểm không để đơn thư tồn đọng, kéo dài, vượt cấp; Góp phần quan trọng ổn định an ninh, chính trị, trật tự xã hội.

Những nỗ lực và thành tích đạt được sau 10 năm xây dựng và phát triển của Thanh tra Sở TT&TT đã được ghi dấu ấn rõ nét bằng việc tập thể và cá nhân vinh dự được Thanh tra Bộ TT&TT, Chủ tịch tỉnh, Giám đốc Sở TT&TT tặng bằng khen tập thể lao động xuất sắc và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Đạt được kết quả nêu trên, Tập thể thanh tra Sở luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thanh tra Bộ TT&TT, Thanh tra tỉnh và Lãnh đạo Sở. Tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong cả nhận thức cũng như tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; Luôn tạo được bầu không khí thi đua, làm việc dân chủ, phát huy được trí tuệ tập thể cùng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ; Thường xuyên rút kinh nghiệm, trao đổi nghiệp vụ về các cuộc thanh tra, các vụ việc khiếu nại, tố cáo, báo cáo kịp thời, xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo cơ quan về những vấn đề vướng mắc trong quá trình thanh tra, xem xét, xác minh các vụ việc. Bên cạnh đó, sự nỗ lực vươn lên khắc phục mọi khó khăn về cơ sở vật chất, tích cực học tập, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị của từng cá nhân trong đơn vị là yếu tố vô cùng quan trọng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của ngành và đơn vị đề ra.

Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao trước những thời cơ và thách thức mới, Thanh tra Sở TT&TT nguyện ra sức phấn đấu, chủ động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của cấp trên và của nhân dân, làm vẻ vang thêm truyền thống của ngành./.

                                                                                        Thanh tra Sở


Tin khác