Ngành thông tin và truyền thông

Bồi dưỡng “Kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo”

16/12/2021 22:05 102 lượt xem

Với mục tiêu trang bị, nâng cao hơn nữa nhận thức và kỹ năng về công tác tuyên truyền chính sách dân tộc, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông trong tỉnh; ngày 16/12, Sở TTTT phối hợp với Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông tổ chức khóa bồi dưỡng “Kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo”theo cả 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Bồi dưỡng “Kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo”
Toàn cảnh buổi tập huấn

Dự hội nghị trực tiếp tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Long, Phó hiệu trưởng Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông; Pgs.Ts.Nguyễn Đức Dũng, nguyên phó giám đốc Đài Truyền hình Nhân dân; đồng chí Trần Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, cán bộ làm công tác tuyên truyền các cơ quan đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Văn Long, Phó hiệu trưởng Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông phát biểu khai mạc khóa bồi dưỡng

Do tình hình dịch Covid-19, các học viên làm công tác thông tin, tuyên truyền các huyện, thành phố tham dự chương trình bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến.
 

Chương trình được tổ chức theo cả 2 hình thức: trực tiếp và trực tuyến

Công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo có vị trí, vai trò quan trọng trong việc tập hợp, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua tuyên truyền, cổ vũ, động viên đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Khóa bồi dưỡng với thời gian 01 ngày đã tập trung vào 02 chuyên đề là: Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo và kỹ năng định hướng, tiếp cận và xử lý thông tin trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.

Pgs.Ts.Nguyễn Đức Dũng trao đổi các nội dung tại khóa bồi dưỡng


 Đây là những nội dung quan trọng và cần thiết cho đội ngũ những người làm công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo. 

Các học viên tích cực trao đổi, thảo luận về các nội dung tập huấn

Cùng với thực tiễn hoạt động sinh động ở cơ sở, những thông tin, kiến thức, kỹ năng tiếp thu tại khóa bồi dưỡng sẽ giúp nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về tình hình tôn giáo, dân tộc của Việt Nam, góp phần cùng với cả hệ thống chính trị triển khai hiệu quả nhiệm vụ chiến lược quan trọng của Đảng./.

Nguyễn Hậu

Tin khác