Ngành thông tin và truyền thông

Bộ TTTT tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

12/01/2021 07:00 105 lượt xem

Sáng ngày 12/01/2021, tại Hà Nội, Bộ TTTT đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu

 Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương và địa phương.

Về phía Bộ TTTT có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí đại diện cho các sở Thông tin và Truyền thông của các tỉnh, thành…

Tại điểm cầu tỉnh Hà Giang dự có các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị

Năm 2020 nói riêng và giai đoạn 2016 - 2020 nói chung, ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ. Toàn Ngành đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận với việc tập trung thực hiện chiến lược cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; Ba đột phá chiến lược được tập trung chỉ đạo thực hiện tốt trong Ngành và đạt được nhiều kết quả khả quan: Hệ thống hóa cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia tiếp tục được xây dựng hiện đại và rộng khắp. Mạng lưới bưu chính viễn thông phát triển nhanh chóng vững chắc. Công nghệ thông tin (CNTT) phát triển mạnh mẽ với nhiều thành tựu trong ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước và đời sống xã hội…

Đối với tỉnh Hà Giang, Sở đã tham mưu ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh ứng dụng CNTT của tỉnh. Nhiều quy định, quy chế được ban hành như quy chế Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc; hệ thống thư điện tử công vụ; Trung tâm tích hợp dữ liệu; quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trong năm 2020, ngành Thông tin và Truyền thông đã đạt được những thành quả đáng khích lệ như:

Trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông: tổng doanh thu dịch vụ Bưu chính ước đạt 31 tỷ động tăng 14% so với cùng kỳ năm 2019; Toàn tỉnh có 228 điểm phục vụ bưu chính; có 193 điểm phục vụ bưu chính/ thùng bưu chính trên địa bàn. 193/193 xã, phường có sóng điện thoại, internet, cáp quag phục vụ các dịch vụ điện thoại, Internet, truyền hình trả tiền và kết nối ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; Tổng số thuê bao toàn tỉnh đạt mật độ 67,75 thuê bao/100 dân, tăng 0,37% so với kế hoạch đề ra; tổng số thuê bao interne toàn tỉnh tăng 3,7%; Hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới tiêu chí Thông tin và Truyền thông tại 07 xã Phong Quang, Hồ Thầu, Bản Ngò, Hương Sơn, Tiên Kiều, Pả Vi, Lũng Cú, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn tỉnh đến hết năm 2020 là 45 xã.

Trong lĩnh vực ứng dụng CNTT: Hệ thống 1 cửa triển khai đến 100% các cơ quan hành chính từ tỉnh xuống xã; Trang thông tin dịch vụ công được kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với 100% hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông của các Sở, ngành, ƯBND huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn; Trang thông tin dịch vụ công của tỉnh đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến với 1.930 TTHC cho người dân và doanh nghiệp các kết quả giải quyết TTHC được công khai trên hệ thống một cửa liên thông tại các đơn vị và trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh;

Trong lĩnh vực An toàn, an ninh mạng: Hoàn thiện triển khai, nâng cấp và duy trì bảo đảm an toàn thông tin mô hình 4 lớp; triển khai, nâng cấp và duy trì Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) và kết nối với Trung tâm giám sát an ninh mạng quốc gia; triển khai đồng bộ các giải pháp an toàn bảo mật thông tin. Hoàn thành Mạng Truyền số liệu chuyên dùng cho 225 đơn vị trong các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trong lĩnh vực Báo chí, truyền thông: Trong năm Sở đã thẩm định cấp 07 giấy phép xuất bản bản tin và 89 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; Triển khai, đẩy mạnh công tác truyền thông số trên hầu hết các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh và mạng xã hội. Đặc biệt chú trọng truyền thông về du lịch, văn hóa các dân tộc bản địa, những đặc sản địa phương phong phú... góp phần thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Diện mạo của tỉnh Hà Giang ngày càng được biết đến nhiều hơn với người dân trong nước và quốc tế.

Được sự quan tâm của các cấp Ủy đảng từ Trung ương tới địa phương cùng với sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, ứng dụng CNTT có bước phát triển, góp phần cải cách hành chính, thúc đẩy kinh tế xã hội Hà Giang phát triển.

Nhưng do Hà Giang là tỉnh nghèo, miền núi, biên giới, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí thấp nên số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia sử dụng, tương tác công nghệ thông tin còn hạn chế. Các Tập đoàn viễn thông chưa thực sự quyết tâm triển khai hạ tầng thông tin đến vùng sâu, vùng xa nơi có mật độ dân số ít. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa thực sự quyết tâm cao để sử dụng CNTT trong hoạt động công vụ, nên dẫn đến việc chuyển đổi môi trường làm việc truyền thống sang môi trường làm việc điện tử còn gặp khó khăn.

Ngành Thông tin và Truyền thông Hà Giang quyết tâm và đặt mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025 phát triển mạnh mẽ và có sự kết nối trên các lĩnh vực ngành quản lý. Bưu chính, viễn thông là hạ tầng quan trọng của nền kinh tế số do đó cần đầu tư hạ tầng số trong giai đoạn tới; phấn đấu Cổng dịch vụ công, phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin của tỉnh; 85% dịch vụ công trực tuyến cung cấp mức độ 3, 4 và được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau; Đẩy mạnh truyền thông số trên không gian mạng, đảm bảo 100% các sự kiện chính trị của tỉnh được truyền thông số, tạo sự đồng thuận trong xã hội, giữ vững ổn định chính trị-xã hội; Hoàn thành đầu tư hoàn thiện nền tảng chia sẻ tích hợp dữ liệu của tỉnh; Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh thành Cổng giao tiếp tích hợp, kết hợp với Cổng dịch vụ công trực tuyến để thống nhất điểm truy cập, tương tác và cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp... Từ đó giúp tăng tốc độ chuyển đổi số, góp phần phát triển chính phủ số và nền kinh tế số.


Tin khác